Edward's Engineering
Disponentbyrå

Grundad år 1991

Kontaktuppgifter

Företagets namn: Edward's Engineering Oy Ab

Ansvarig disponent: dick.lundell@edwards.fi
Telefon: +358 (0)50 - 539 0963 ( 09.00 – 16.00 )
Frågor om vederlag: edward.lundell@edwards.fi

Besöksadress: Bulevarden 5 A 7 a, vån III, 00120 Helsingfors
Mottagning: Tisdagar och torsdagar ( 09.00 - 11.00 )

Postadress:
Edward's Engineering Oy Ab, Bulevarden 5 A 7 a, 00120 Helsingfors

Om företaget

Edward´s Engineering Oy Ab är grundat år 1991. Dick Lundell är verkställande direktör i företaget och han fungerar även som ansvarig disponent. Företaget har ett starkt kunnande gällande fastighetsadministration. Våra samarbetspartners är bl. a. Folkhälsan koncernen

Specialkunnande

  • Erfarenhet av fastighetsförvaltning och -förädling på koncernnivå
  • Erfarenhet av fastigheters saneringsbehovsplanering
  • Erfarenhet av administration och disponentskap av senior- och servicehus
  • Räddnings- och skyddsplaner samt utbildning av personal i säkerhetsfrågor

Nyttigt att veta

Säkerhet

Räddningslagen från år 2011 förutsätter att det i alla bostadshus med minst tre bostäder skall uppgöras en räddningsplan. Planen skall vara uppdaterad (gäller även gamla planer) senast 1.7. 2012.

Lägenhetssaneringar

Vi rekommenderar att ni alltid kontaktar disponenten förrän ni påbörjar en lägenhetssanering. Då får ni genast klart för er om den tilltänkta åtgärden eventuellt tarvar officiella planer, myndighetstillstånd eller eventuella granskningar.

Aktieregistrering

Vid ett vanligt lägenhetsköp erfordras för registrering aktiebrev med skriftlig överlåtelse, ett med skattemyndighetens stämpel eller med auktoriserad fastighetsförmedlares underskrift försedd förmögenhets
-överlåtelseberäkning. (Märk. makars samtycke)